|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

En entreprise er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre om opførsel af bygninger og anlæg til en aftalt pris.
Mest solgte netop nu:


Eksempel arbejdsbeskrivelse
Beskriv entydigt de 1) arbejdsydelser 2) komponenter og 3) leverancer entreprenøren skal præstere og levere. --- Arbejdet omfatter alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige ydelser i henhold til projektbeskrivelse udarbejdet af bygherren dateret d. 01. december 2011. Parterne har indgået særskilt aftale dateret 01. juli 2011 om udarbejdelse af projektmateriale (tegninger og statiske beregninger) og myndighedsbehandling vedrørende altanarbejderne. Denne aftale skal betragtes som indeholdt i nærværende entrepriseaftale. Projektering af vindues- og facadearbejderne forestås af bygherren. Egentlig bygherrerådgivning er ikke omfattet af nærværende entreprisekontrakt. Entreprenøren påtager sig ansvaret for fejl i det udarbejdede projektmateriale vedrørende altanentreprisen. Entreprenøren hæfter ikke for øvrige projekteringsfejl. Ekstraarbejder kan ikke iværksættes uden bygherrens skriftlige accept. Ekstraarbejder forfalder til betaling sammen med førstkommende rate efter arbejdernes udførelse, såfremt ikke andet er skriftligt aftalt. Oprydning og bortkørsel af affald er indeholdt i entreprisesummen. Såfremt der under entreprisens gennemførelse måtte konstateres forurenet jord, er meromkostninger i denne forbindelse ikke indeholdt i entreprisen. Rimelige og sædvanlige vinterforanstaltninger er omfattet af nærværende aftale.

Forbehold
Forbehold er de ting som entreprenøren ikke kan acceptere i entreprisekontrakten. .... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

AB92 Eksempel forsinkelse Udbud og bedømmelse af tilbud Entreprisekontrakt tjekliste Entreprise Diverse Entrepriseaftale Eksempel sikkerhedsstillelser Eksempel arbejdsbeskrivelse Afleverings forretning Eksempel forsikring Gode råd ved byggeri Entreprenør Eksempel personer Byggeri Eksempel entreprisesummen Forbehold Eksempel tidsplan Eksempel aftalegrundlaget
 
 
 Du er her: Entreprise - Byggeri Entreprise - - Hvad er Entreprise en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.