|
|
Lån  


 En entreprise er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre om opførsel af bygninger og anlæg til en aftalt pris.

Information på sider:

Byggeri - Forbehold - EntreprenÝr - Eksempel tidsplan - Entreprisekontrakt tjekliste - Afleverings-forretning - Eksempel personer - Eksempel aftalegrundlaget - Eksempel arbejdsbeskrivelse - Eksempel forsikring - AB92 - Udbud og bedømmelse af tilbud - Eksempel entreprisesummen - Entrepriseaftale - Eksempel forsinkelse - Entreprise Diverse - Eksempel sikkerhedsstillelser - Gode råd ved byggeri - Du er her: Entreprise - Entreprise -