|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

En entreprise er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre om opførsel af bygninger og anlæg til en aftalt pris.
Mest solgte netop nu:


Eksempel arbejdsbeskrivelse
Beskriv entydigt de 1) arbejdsydelser 2) komponenter og 3) leverancer entreprenøren skal præstere og levere. --- Arbejdet omfatter alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige ydelser i henhold til projektbeskrivelse udarbejdet af bygherren dateret d. 01. december 2011. Parterne har indgået særskilt aftale dateret 01. juli 2011 om udarbejdelse af projektmateriale (tegninger og statiske beregninger) og myndighedsbehandling vedrørende altanarbejderne. Denne aftale skal betragtes som indeholdt i nærværende entrepriseaftale. Projektering af vindues- og facadearbejderne forestås af bygherren. Egentlig bygherrerådgivning er ikke omfattet af nærværende entreprisekontrakt. Entreprenøren påtager sig ansvaret for fejl i det udarbejdede projektmateriale vedrørende altanentreprisen. Entreprenøren hæfter ikke for øvrige projekteringsfejl. Ekstraarbejder kan ikke iværksættes uden bygherrens skriftlige accept. Ekstraarbejder forfalder til betaling sammen med førstkommende rate efter arbejdernes udførelse, såfremt ikke andet er skriftligt aftalt. Oprydning og bortkørsel af affald er indeholdt i entreprisesummen. Såfremt der under entreprisens gennemførelse måtte konstateres forurenet jord, er meromkostninger i denne forbindelse ikke indeholdt i entreprisen. Rimelige og sædvanlige vinterforanstaltninger er omfattet af nærværende aftale.

Entreprenør
En entreprenør er en person eller et firma, der påtager sig at udføre et nøje beskrevet arbejde - en entreprise - for andre, ofte til en fast pris. Entreprenører kendes mest fra bygge- og anlægsvirksomhed. Begrebet bruges også inden for andre brancher og arbejdsområder, f.eks. offentlig transport, it-drift, ældrepleje, lager- og transportlogistik. Entreprenører indenfor bygge- og anlæg er f.eks. Skanska, NCC og MT H&.... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Forbehold Byggeri Eksempel sikkerhedsstillelser Gode råd ved byggeri Eksempel aftalegrundlaget Entrepriseaftale Afleverings forretning Eksempel entreprisesummen AB92 Eksempel arbejdsbeskrivelse Eksempel forsikring Entreprenør Entreprisekontrakt tjekliste Entreprise Diverse Eksempel tidsplan Eksempel forsinkelse Eksempel personer Udbud og bedømmelse af tilbud
 
 
 Du er her: Entreprise - Byggeri Entreprise - - Hvad er Entreprise en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.